Linnéa Malm

Kostrådgivare och coach

Med enkla medel vill jag hjälpa dig till en bättre hälsa! Efter att ha läst kost och idrottsvetenskap vid Umeå universitet vill jag nu hjälpa människor till en bättre hälsa. Det största steget i din resa mot en bättre hälsa är att bestämma dig, resten hjälper jag dig med! Med god, hälsosam mat och daglig fysisk aktivitet kan du optimera ditt mående och hälsa. Jag brinner lite extra för den naturliga och växtbaserade kosten, men du får självklart helt bestämma själv vad för typ av mat du vill äta. Vi ses!

Granskad och godkänd av HealthGoing®

Kostrådgivning 14 dagar + kostanalys

Påbörjas med ett inledande coachingsamtal 30 minuter alternativt mailkontakt. Sedan gör jag en analys av dina matvanor. Du får sedan ett kostschema för 14 dagar. Veckovis avstämning för att se hur det gått och om vi ska göra förändringar. Vi kommer ha en daglig kontakt för frågor om du önskar. Vi börjar med ett samtal där vi tillsammans går igenom utgångsläget. Du berättar om det du känner är relevant och jag ställer frågor för att underlätta mitt arbete tillsammans med dig. Efter det önskar jag få ta del av tre typiska kostdagar i ditt liv som jag sedan analyserar utifrån dina behov.

Detaljerna

  • 30 minuter

  • Online

Verktyg för bättre matvanor

Detta upplägg börjar med ett inledande coachingsamtal 30 minuter alternativt mailkontakt. Sedan gör jag en analys av dina matvanor. Du får sedan exempel på veckomatsedel samt Pdf med recept för att genomföra upplägget. Vi kommer ha daglig kontakt för frågor om du önskar.

Detaljerna

  • 30 minuter

  • Online

Kostrådgivning en månad + kostanalys

Påbörjas med ett inledande coachingsamtal 30 minuter alternativt mailkontakt. Sedan gör jag en analys av dina matvanor. Du får sedan ett kostschema för 30 dagar. Veckovis avstämning för att se hur det gått och om vi ska göra förändringar. Vi kommer ha en daglig kontakt för frågor om du önskar. Vi börjar med ett samtal där vi tillsammans går igenom utgångsläget. Du berättar om det du känner är relevant och jag ställer frågor för att underlätta mitt arbete tillsammans med dig. Efter det önskar jag få ta del av tre typiska kostdagar i ditt liv som jag sedan analyserar utifrån dina behov.

Detaljerna

  • 30 minuter

  • Online

HealthGoing logo

HealthGoing® är den enda sökmotorn som samlar, kvalitetssäkrar personifierar kost- och träningsinformation. Bra hälsokällor blir certifierade och marknadsförda samtidigt som användare får vad de behöver för att uppnå sitt mål.

© 2019-2022 HealthGoing. Alla rättigheter förbehållna.