Din personliga integritet på HealthGoing

Att du ska känna dig trygg och säker på HealthGoing är en av grunderna i vår verksamhet. Då är det självklart att din personliga integritet och hanteringen av dina uppgifter är lika viktiga för oss som de är för dig.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Här kan du läsa lite om vad det är för data som vi hanterar och varför vi gör det.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från namn och adress till uppgift som IP-adress, orderdetaljer, mat- och träningpreferenser eller eventuella allergier och skador om du har angett dessa i din profil.

Personuppgifter hämtas in direkt från dig när du skapar ett medlemskonto, men också senare när du använder våra tjänster och köper produkter. Vi kan även inhämta uppgifter från externa källor, som till exempel kreditupplysningsföretag och Folkbokföringsregistret vid köptillfällen, samt genom cookies på vår webbplats.

Hur använder vi personuppgifter?

De uppgifter som vi inhämtar används för att ge dig produkter och tjänster samt se till att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda dem. Personuppgifter är nyckeln till att vi ska kunna ge dig personliga erbjudanden, tips och råd. Det hjälper oss att bättre förstå vilken service du vill ha och hur du vill att vi kommunicerar med dig.

Vi använder personuppgifter för att förbättra våra produkter och vår kvalitet genom att göra kundundersökningar och marknadsanalyser. Dessutom hjälper det oss att leverera vår tjänst till dig genom att vi kan visa individuellt anpassade recept och övningar. Det hjälper oss också att kunna genomföra betalningar.

Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

Personuppgifter som vi delar med andra

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra leverantörer som arbetar för vår räkning.

Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.

Vi kan också dela uppgifter till exempelvis myndigheter, kreditupplysningsinstitut, parter i internationella betalningssystem och när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av HealthGoing och i så fall få ett utdrag. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flytta dina uppgifter.

Viss behandling av personuppgifter kräver att vi har ditt godkännande, så kallat samtycke. Du kommer att kunna hantera dina godkännanden och val själv på webbplatsen och i den kommande appen. Du kan också kontakta oss för att få hjälp med att ändra dina kontaktuppgifter.

Om du vill veta mer

Vill du veta mer?

Ställ din fråga på vår kontaktsida så återkommer vi så fort vi kan.

Fråga oss gärna, det är viktig att du ska känna dig trygg hos oss!

Vi stöttar HealthGoing

Almi
Drivhuset
Folkets röst
ICA
Innovationskontoret
Ungdomsent
VentureCup
HealthGoing logo

HealthGoing® är den enda sökmotorn som samlar, kvalitetssäkrar personifierar kost- och träningsinformation. Bra hälsokällor blir certifierade och marknadsförda samtidigt som användare får vad de behöver för att uppnå sitt mål.

© 2019-2022 HealthGoing. Alla rättigheter förbehållna.