Pierre Öhgren

Senior PT, Kostrådgivare & Hälsokonsult

Senior Personlig tränare med bakgrund och fortfarande aktiv i Triathlon och Kampsport. Jag simmade som ung och har tränat hela livet. Är väldigt noga med teknik och utförande och jobbar inte med quickfix. Att det ska vara långsiktigt hållbart är viktigt för mig. Jag är utmanade till min karaktär, men har god förmåga att lyssna in mina kunder både vad som sägs och det som sägs mellan raderna.

Granskad och godkänd av HealthGoing®

Kostrådgivning med kostschema

Först ett konsultationssamtal om nuläge och önskat läge med sin kosthållning. Därefter insamlande av underlag, dvs du som kund noterar hur din kosthållning ser ut under en vecka. Därefter gör jag analys av ditt nuläge och via dataprogram tar fram exakt hur du ligger till utifrån dina behov, och ger en plan på hur din kost bör se ut framåt. Det finns tre principer för god kosthållning som jag utgår ifrån Relevant energibehov, Täckt näringsintag och hållbart över tid. Första samtal är 55 min men vi kommer att ha uppföljande samtal också där jag delger resultat och idéplan.

Detaljerna

 • 110 minuter

 • Online

Långsiktig detaljplan för träning mot tydligt mål

Konsultationssamtal som mynnar ut i en tydlig detaljplan för träning mot specifikt mål. Tillsammans skapas en plan som ska vara långsiktigt hållbar och det ska vara enkelt att genomföra och följa upp. Vi har en timmes konsultationssamtal och inom en vecka så har du en årsplan i stort, en månadsplan i mer detalj och ett veckoschema i detalj.

Detaljerna

 • 60 minuter

 • Online

Screening, Hållnings, rörelse & funktionsanalyser

Vi gör en analys kring begränsningar i rörelse och funktion som kan vara ett hinder för att lyckas i sin träning och hitta rätt övningar för dessa begränsningar, så att du kan träna rätt utan att dra på sig skador och smärta Vi tittar på styrkebalans i kroppen för att få förståelse för om det sker kompensation från andra delar av kroppen som kan ge upphov till skador och smärta. Fysiskt i Stockholm

Detaljerna

 • 55 minuter

 • Fysiskt möte

Workshop i träningsteknik basövningar

Vi går igenom några basövningar i gymmet. Rätt teknik och utförande så att man själv kan utföra dessa utan risk för skador och smärta. Vi lär oss vad nyttan med övningen är och vad man tränar för muskelgrupp. Vi går också igenom vilken ordning av de olika muskelgrupperna som är det mest gynnsamma. Möjlighet att ställa alla möjliga frågor kring träning och teknik. Fysiskt i Stockholm

Detaljerna

 • 120 minuter

 • Fysiskt möte

Tester (Kondition & Styrka)

Vi testar kondition och eller styrka och får ett resultat att utgå ifrån. Testerna är utformade så att oavsett vilken nivå man är på, så är testerna anpassade för olika nivåer av hur tränad man är. Fysiskt i Stockholm

Detaljerna

 • 90 minuter

 • Fysiskt möte

Personlig träning, enskilt, duo, grupp

Vi börjar med ett konsultationssamtal för att skapa en gemensam bild av hur vi ska fortsätta arbetet framåt. Utifrån detta samtal tar jag fram en plan på hur du ska träna mot de målen du satt upp. Vi tränar med mycket noggrant fokus på rätt utförande och teknik. Det är viktigt att du som kund har kunskap och förtroende att själv kunna utföra övningar på gymmet. Fysiskt i Stockholm

Detaljerna

 • 55 minuter

 • Fysiskt möte

Föreläsning kring hållbart arbetsliv och hälsa

Föreläsning kring Hälsa. Vad ingår i begreppet?, Vad säger Folkhälsomyndigheten och vilka rekommendationer har dom. Hur kan vi hjälpa varandra till ett hållbart arbetsliv där hälsa och rörelse är ett naturligt avsnitt i livet. Kan genomföras i hela landet.

Detaljerna

 • 90 minuter

 • Fysiskt möte

PT Online 1 månad

Giltig i 30 dagar PT-Online Ingår: 1 startsamtal 45 min & 2 coachande samtal 30 min. Fri tillgång till mailkontakt med Personlig tränare med svar inom 24h. Ett träningsprogram.

Detaljerna

 • 45 minuter

 • Online

HealthGoing logo

HealthGoing® är den enda sökmotorn som samlar, kvalitetssäkrar personifierar kost- och träningsinformation. Bra hälsokällor blir certifierade och marknadsförda samtidigt som användare får vad de behöver för att uppnå sitt mål.

© 2019-2022 HealthGoing. Alla rättigheter förbehållna.